ТАҚЫРЫБЫ:

Кәсіптік дайындыққа деген уәждемесін (мотивация) қалыптастыру арқылы кадрлардың оқыту сапасын және бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату.

 

МАҚСАТЫ:

  • Білім алушыларды даярлау үшін сабақтарды өткізудің әдістері мен тәсілдерін, практикалық сабақтарды жетілдіру
  • Білім алушылардың кәсіби қалыптасуы мен дамуына жағдай жасау
  • Дамытушылық оқыту әдістерін қолдану арқылы танымдық қызметін белсендіру

 

МІНДЕТТЕРІ:

  • Кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында өндірістік оқыту сабақтарында инновациялық технологияларды енгізу;
  • Білім алушыларда кәсіби шеберлігін арттырудың қажеттілігін қалыптастыру, ұқсас мамандықты игеру
  • Кәсіби дағдылары мен шеберлікті игеру кезінде білім алушылардың ізденушілік және шығармашылық қызметін белсендендіру

 

КҮТТІРЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  • Еңбек нарығында қажетті білікті мамандардың болуы

 

МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ТӘУЕЛСІЗ БАҒАСЫ

Қазіргі кезде кәсіби дайындығының деңгейін бағалау жүйесі және біліктілікті иелену сұрақтары өзекті.  Тек оның жетілдіруі   білікті кадрларды даярлаудың, жұмыс берушіні қызықтыратын  бірден бір әрекет ету мүмкіндігі пайда болады, сонында оқыту сапасын жақсарту, өйткені кәсіпорын тауарлар мен қызмет көрсетудің  бәсекелестік жағдайында үздік бітірушілерді таңдайды.    Бұл арықарай мықты үзілмейтін үлгіні құрайды: оқу мекемесі-кәсіпорын-жұмыс беруші. Біздің білім алушылар, осы жылдың  түлектері бақылау тестілеуін табысты тапсырды, 100% бастапқы деңгейнені өтті . Бұл әрқайсысы мамандардың даярлау сапасының тәуелсіз бағасының сертификатын алатынын білдіреді. СТБ мониторингі тағы да бір рет біздің колледжде жоғары білікті мамандарды дайындаудың жұмысы дұрыс бағытта жүріп жатыр және біз Қазақстан Республикасы даму стратегиясында көрсетілген міндеттерді шешімін таба алатынымыздың бірден-бір дәлелі.

Карта сайта